Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom vás informovali o tom, že v těchto dnech uzavíráme dvě strategická
partnerství, a sice s pracovní agenturou XAWAX, o němž už víte, a nově i s další
významnou společností, a to
pracovní a personální agenturou McRoy
. Jde
o přátelské spojení tří firem, tří významných hráčů v oboru.
Všichni tři, jak Wincott People, tak XAWAX i McRoy, se zaměřujeme na lidské
zdroje a zabýváme se náborem, výběrem, tréninkem a přidělováním pracovníků
předním výrobním firmám hlavně z oblasti automobilového, strojírenského,
elektrotechnického průmyslu, logistiky, potravinářství a také z oblasti
maloobchodu. Spojením s firmou McRoy nyní nově vstupujeme i do odvětví
personálního poradenství a recruitmentu pro kvalifikované nemanuální pozice
a střední či vyšší manažerské pozice. Naším společným cílem je
stát se jedničkou
mezi pracovními agenturami. Již nyní dáváme dohromady v Čechách, na Moravě
a Slovensku
práci téměř 9 000 lidem
!
Přesto, že jsme si již „podali ruce“ a na spojení se domluvili, budou ještě probíhat
nezbytné právní kroky, související s tak významnou změnou. Celý proces ještě
bude trvat v řádu týdnů (možná měsíců), než budou transakce dokončené.
Tato informace je
důvěrná
a platí
zákaz
jakékoliv komunikace navenek firem
Wincott People, XAWAX i McRoy. Pokud by se na Vás obrátil kdokoliv zvenčí,
například z médií, postupujte prosím tak, že si poznamenáte název média, jméno
a příjmení novináře včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu a tento
předáte Adrianu Suchánkovi (
adriansuchanek@wincottpeople.com
, tel: +420
739 432 514), který je oprávněn s médii za společnost Wincott People, XAWAX
i McRoy hovořit, případně v jeho nepřítomnosti Gabriele Vlkové. Ještě jednou
opakuji, že nikdo jiný není oprávněn za společnost Wincott People, ani XAWAX,
ani McRoy hovořit či sdělovat nebo naznačovat důvěrné obchodní skutečnosti.
Odpovědi na nejčastější otázky naleznete na webu
www.wincottpeople.com
v záložce „O nás“ a sekci „Rosteme“ pod vstupním heslem
spolu2016
.
Jan Hendrych
Ondrej Bartoš
Luboš Sirota
CEO
CEO
CEO
Wincott People
XAWAX
McRoy

Nejčastější otázky a odpovědi

K jakým změnám dochází v naší firmě?

V těchto dnech uzavírá Wincott People dvě strategická partnerství, a sice s pracovní agenturou XAWAX a pracovní a personální agenturou McRoy. Jde o přátelské spojení tří firem se společným zaměřením na lidské zdroje a přidělování pracovníků předním výrobním firmám hlavně v oblasti automobilového, strojírenského, elektrotechnického průmyslu, logistiky, potravinářství a také v oblasti maloobchodu. Naším společným cílem je stát se v blízké budoucnosti jedničkou mezi pracovními agenturami. Již nyní dáváme dohromady v Čechách, na Moravě a Slovensku práci téměř 11 000 lidem.

Proč se to děje?

Integrací firem Wincott People, XAWAX a McRoy jsme našemu společnému cíli, a sice stát se jedničkou mezi pracovními agenturami, blíž – doplňujeme se svými silnými stránkami, zákaznickým portfoliem, teritoriem působnosti, a rozšiřujeme svoje dosavadní dovednosti i o nové specializace, tedy personální poradenství a recruitment pracovníků pro kvalifikované nemanuální pozice a střední či vyšší manažerské pozice. Dohromady dáváme v Čechách, na Moravě a Slovensku práci téměř 11 000 lidem!
Jde nám o to, být spolehlivým a flexibilním partnerem firmám, a také přinášet nové začátky i profesionální rozvoj našim zaměstnancům. Záleží nám i na tom aktivně spoluutvářet prostředí, ve kterém podnikáme, a spoluovlivňovat to, co nás svazuje. Jako např. usnadnit mobilitu pracovníků, posílit prestiž řemesel a práce rukama, i motivaci mladých šikovných učňů se skutečně řemeslem živit.

Mění se pro nás něco?

V tuto chvíli bychom zároveň rádi zdůraznili, že Wincott People, XAWAX i McRoy nadále fungují jako samostatné organizace a prozatím nedochází k žádným dalším změnám, a to ani na straně zákazníků, ani na straně zaměstnanců. Tento stav potrvá ještě několik týdnů, možná měsíců, než budou dokončeny veškeré legislativní kroky, standardně související s tak velkou transakcí.

Máme informovat zákazníky, obchodní partnery?

Pro naše zákazníky se zatím nic nemění, proto je aktivně v této fázi neinformujeme. Strategické partnerství se projevuje pouze na holdingové úrovni a na organizační struktuře nejvyššího vedení. Wincott People, XAWAX i McRoy nadále fungují jako samostatné organizace, v platnosti zůstávají veškeré smlouvy jak se zákazníky, tak se zaměstnanci i s přidělenými pracovníky.

Přinese toto spojení nějaké výhody? Komu?

Tím že nyní má naše společnost Wincott People již 11 000 pracovníků, které můžeme operativně přidělovat k více než třem stovkám firem, máme pro naše zaměstnance mnohem více příležitostí. Můžeme tedy novým uchazečům, nebo i našim stávajícím spolupracovníkům, nabídnout uplatnění, které jim bude více vyhovovat – např. s ohledem na typ provozu, zemi, vzdálenost od bydliště, pracovní dobu apod. Máme nyní také ještě lepší možnosti, jak zajistit dopravu např. k průmyslovým komplexům mimo města. A máme i silnější vyjednávací podmínky pro zajištění ubytovacích kapacit – proto můžeme nabídnout velmi výhodné ceny kvalitního ubytování, a to i s možností ubytování párů. Víme, že to jsou výhody, které jsou pro naše lidi důležité.
A našim zákazníkům nyní můžeme pomáhat – s 11 000 pracovníky – ještě flexibilněji řešit jejich personální potřeby. Navíc, jako finančně silný a zkušený partner, jim přinášíme nejen jistotu do obchodního vztahu, ale i jednodušší operativu při zpracování administrativních kroků souvisejících s přidělováním pracovníků.

Změní se nějak jméno společnosti?

V nejbližší budoucnosti, tedy v řádu měsíců, budeme používat jméno Wincott People pro všechny naše aktivity a společnosti.

Jak mám nakládat s těmito informacemi o přátelském spojení našich firem?

Tato informace je důvěrná a platí zákaz jakékoliv komunikace navenek firem Wincott People, XAWAX i McRoy. Pokud by se na Vás obrátil kdokoliv zvenčí, například z médií, postupujte prosím tak, že si poznamenáte název média, jméno a příjmení novináře včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu a tento předáte Adrianu Suchánkovi (adriansuchanek@wincottpeople.com, tel: +420 739 432 514), který je oprávněn s médii za naši společnost hovořit, případně v jeho nepřítomnosti Gabriele Vlkové. Nikdo jiný není za společnost Wincott People, ani XAWAX či McRoy, oprávněn hovořit či sdělovat nebo naznačovat důvěrné obchodní skutečnosti.

Máme informaci předat svým podřízeným?

Ne, v této fázi se pro zaměstnance a přidělené pracovníky nic nemění, proto prozatím informaci dále nepředávejte. Wincott People i XAWAX a McRoy nadále fungují jako samostatné organizace, v platnosti zůstávají veškeré smlouvy jak se zákazníky, tak se zaměstnanci i s přidělenými pracovníky.

Na koho se mohu obrátit, pokud mám další otázku?

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, obraťte se prosím na Gabrielu Vlkovou, Deputy CEO Wincott People na gabrielavlkova@wincottpeople.com.

Kdy dostanu další informace?

O dalším vývoji vás budeme informovat počátkem nového roku.